MEP ENGINEERING –Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering

Tehničko održavanje objekata, mašina i opreme u mnogim preduzećima predstavlja veoma značajan deo ukupnih troškova a to direktno utiče na profitabilnost poslovanja i konkurentnost na tržištu. Konzervativno shvatanje tehničkog održavanja, koje se svodi na prostu filozofiju ‘popravi kad se pokvari’ postaje neprihvatljivo, ne samo zato što je zastarelo, nego pre svega zato što je ekonomski neodrživo.

Analize u razvijenim zemljama su pokazale da se uvodjenjem tako zvane najbolje prakse u tehničkom održavanju ukupna produktivnost može povećati za 20 procenata. Dovoljno je samo navesti podatak da u savremenom upravljanju tehničkim održavanjem 25 radnika može da zameni 40 radnika u sistemu konzervativnog održavanja. Suština se sastoji u tome da se reaktivno održavanje zamenjuje proaktivnim održavanjem, koje se zasniva na maksimalnoj primeni preventivnog održavanja. Cilj je da se planiranjem preventivnog održavanja nepredvidive intervencije svedu na najmanju meru, što je moguće ostvariti uvodjenjem savremene organizacije upravljanja tehničkim održavanjem. Procesi urbanizacije zahtevaju praćenja statusa korišćenja i upravljanja objektima, u bilo koje vreme i u bilo kom segmentu sa ciljem da omogući efikasno upravljane, smanjenje troškova, kontrolu i transparentnost budžeta. To se generalno posmatrajući odražava na efikasnije odvijanje ne samo poslovnih procesa već i različitih segmenata urbanog života. Ovakav pristup predstavlja imperativ domaćinskog i racionalnog poslovanja, i prvi je signal investitorima za veća i ozbiljnija ulaganja.

Preduzeće za inženjering - MEP ENGINEERING –Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering osnovano novembra 1999-te godine prvo je preduzeće na našim prostorima specijalizovano za:

- Tehničko održavanje objekata:
poslovnih zgrada, hotela, tržnih centara, restorana, rezidencija, privatnih objekata.

- Puštanje u rad i održavanje opreme:
centralnog grejanja, chillera, kotlova, pumpi, gorionika, klima komora, fan-coil jedinica, split sistema, kuhinjske opreme, bazenske i fitnes opreme.